Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

lattemacchiato
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu viathosecookiesaremine thosecookiesaremine

July 07 2015

lattemacchiato
Play fullscreen
Przepraszam Cię ostatni raz,więcej tak,nie chcę już się czuć
Zamykam oczy,lalala,i czekam na twój ruch
A jeśli pójdzie coś nie tak,i siebie znać,nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak,bo nie ma takich słów
lattemacchiato
1516 e429 500
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafelicka felicka

July 01 2015

lattemacchiato
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaIdass Idass

June 29 2015

lattemacchiato
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute
lattemacchiato

Dziwne, co po człowieku niekiedy zostaje. Cień romansu, poczucie krzywdy, podejrzenie zdrady. A przecież każdy chciałby żyć pięknie, a po śmierci zostawić jakiś dobry ślad.

— Piotr Adamczyk ”Dom tęsknot“
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
lattemacchiato
6330 e973 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viazarazwracam zarazwracam

June 26 2015

lattemacchiato
Bez miłości w związku nie masz związku. Masz mieszkanie z kimś, bo tak lepiej niż samemu. Zrezygnuj z tego. Znajdź miłość. W taki sposób znajdziesz wszystko.
lattemacchiato
lattemacchiato
4017 c65d 500
Reposted frompl pl viathosecookiesaremine thosecookiesaremine
lattemacchiato
lattemacchiato
lattemacchiato
6781 5678 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
lattemacchiato
lattemacchiato
4912 7707
Reposted fromnazarena nazarena viafelicka felicka
lattemacchiato
5599 b3a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lattemacchiato
5711 418f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lattemacchiato
5822 4012
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2015

lattemacchiato
0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl