Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

1651 e190
8056 649e
Reposted fromkniepuder kniepuder viazarazwracam zarazwracam
lattemacchiato
5569 a82b
lattemacchiato

The Last Bookstore, Los Angeles, California
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viageralt geralt
lattemacchiato
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viageralt geralt
lattemacchiato
Reposted fromgruetze gruetze viageralt geralt

June 15 2015

lattemacchiato

June 08 2015

lattemacchiato
6951 892d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIdass Idass
lattemacchiato

764/2015

Nie pędź tak - Krzysztof Buszman

Nie pędź tak proszę, zaczekaj
Los słabych miewa w pogardzie
Bo jeśli przed czymś uciekasz
To wiążesz się z tym jeszcze bardziej.

Wracaj więc proszę do domu
Drogą małych poświęceń
Bo złość do własnych demonów
Sił im dodaje wciąż więcej.

Pomiędzy nocą, a świtem
Czas daje sen na osłodę
Niech to co dziś jest przesytem
Jutro znów stanie się głodem.

Wsłuchajmy się w serc orkiestrę
Usłyszmy głos przeznaczenia
Ja kocham Cię jaką jesteś
I wcale nie chcę Cię zmieniać.

Nawet nie wiedzą co tracą
Ludzie w miłości przegrani
Ci którzy kochają za coś
Zamiast zwyczajnie za nic.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viageralt geralt

June 02 2015

lattemacchiato
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viabomdia bomdia
2271 a485 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabomdia bomdia

June 01 2015

lattemacchiato
9661 d6a8
Reposted fromsensation sensation viajulke julke
lattemacchiato
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajulke julke
lattemacchiato
lattemacchiato
1259 612c

May 31 2015

3689 eab0 500

specialbored:

“Hi, yes, I’ll have a slice of pizza with slices of pizza”…..“No problem, sir”

Reposted frommogmatt mogmatt viageralt geralt
8369 7614
Reposted fromabsolem absolem viageralt geralt
lattemacchiato
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viageralt geralt
lattemacchiato
Reposted fromtotal1ty total1ty viageralt geralt

May 28 2015

lattemacchiato
8153 d0fc 500
Reposted frompantera pantera viachlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl